top of page

Om oss

Kvinnojouren Mira och Din Ungdomsjour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar utifrån en feministisk värdegrund. Vår verksamhet riktar sig till kvinnor, ungdomar och barn i Nyköpings- och Oxelösunds kommuner. Vi är medlemmar i riksorganisationen Unizon, som samlar över 130 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kvinnojouren Mira har funnits sedan 1982 och arbetar med att stötta och skydda kvinnor och barn som upplevt våld från en närstående. Kvinnojouren Mira består av tre verksamhetsområden: skyddsverksamheten, stödverksamheten och den utåtriktade verksamheten. Vi vet att rätt stöd ibland är det enda som krävs för att åstadkomma en förändring och vår framgång bygger på att våra medarbetares och medlemmars passion och nyskapande idéer implementeras i allt vi gör. Vi hoppas att vår övertygelse ska lysa igenom i alla våra insatser.

Din Ungdomsjour startade sin verksamhet i juni 2024 när Tjejjouren Mira övergick till att arbeta stödjande med alla unga oavsett könsidentitet och därmed ombildades till en ungdomsjour. Tjejjouren hade då funnits sedan hösten 2017. Din Ungdomsjour arbetar med att stötta, stärka och peppa unga mellan 12-21 år och har två verksamhetsområden: stödverksamheten och den förebyggande och utåtriktade verksamheten. Verksamheterna har till syfte att stötta och stärka unga som på olika sätt mår dåligt eller befinner sig i svåra situationer samt att förebygga våld i nära relationer. Ungdomsjouren arbetar även för att uppmärksamma och synliggöra ungas situation idag. Genom vårt arbete vill vi motverka att unga mår dåligt. 

Kvinnojouren Mira och Din Ungdomsjours verksamheter finansieras främst genom avtal med Nyköping och Oxelösunds kommuner samt årliga statsbidrag.

Verksamhetsdokument

bottom of page