top of page
_MG_3735.jpg

Om oss

Kvinno- och tjejjouren Mira är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar utifrån en feministisk värdegrund. Vår verksamhet riktar sig till kvinnor, tjejer och barn i Nyköpings- och Oxelösunds kommuner. Vi är medlemmar i riksorganisationen Unizon, som samlar över 130 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från
våld.

Kvinnojouren Mira har funnits sedan 1982 och arbetar med att stötta och skydda kvinnor och barn som upplevt våld från en närstående. Kvinnojouren Mira består av tre verksamhetsområden: skyddsverksamheten, stödverksamheten och den utåtriktade verksamheten. Vi vet att rätt stöd ibland är det enda som krävs för att åstadkomma en förändring och vår framgång bygger på att våra medarbetares och medlemmars passion och nyskapande idéer implementeras i allt vi gör. Vi hoppas att vår övertygelse ska lysa igenom i alla våra insatser.

Tjejjouren Mira har funnits sedan hösten 2017 och arbetar med att stötta, stärka och peppa personer mellan 12 och 21 år som identifierar sig som tjejer. Tjejjouren Mira består av två verksamhetsområden: stödverksamheten och den förebyggande och utåtriktade verksamheten. Verksamheterna har till syfte att stötta och stärka tjejer som på olika sätt mår dåligt eller befinner sig i svåra situationer samt att förebygga killar och mäns våld mot tjejer och kvinnor. Tjejjouren arbetar även för att uppmärksamma och synliggöra tjejers situation idag. Genom stöd och förebyggande arbete vill vi motverka att tjejer mår dåligt.

Kvinno- och tjejjouren Miras verksamheter finansieras främst genom avtal med Nyköping och Oxelösunds kommuner samt årliga statsbidrag.

Verksamhetsdokument

bottom of page