top of page

Om oss

Här på Kvinno- och tjejjouren Mira vet vi att rätt stöd ibland är det enda som krävs för att åstadkomma förändring. Sedan grundandet år 1982 har vi varit fast beslutna om att påverka bidra till ett samhälle fritt från våld.  Vår framgång bygger på att våra medarbetares och medlemmars passion och nyskapande idéer implementeras i allt vi gör. Vi hoppas att vår övertygelse ska lysa igenom i alla våra insatser.

Kvinnojouren Mira har funnits sedan 1982. Vi är en icke vinstdrivande, ideell förening som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi riktar oss till för kvinnor och barn som utsätts för eller har upplevt våld, ofta av den person kvinnan är sammanlevande med. Vi erbjuder kostnadsfria stödsamtal, skyddat boende och systerskap. 

Tjejjouren Mira startades 2018 och arbetar med att stötta och stärka tjejer. Följande stödfunktioner erbjuds genom vår stödverksamhet: chatt, mejl, telefon samt längre stödkontakt online och på vår samtalsmottagning. Vi arbetar även utåtriktat och förebyggande genom att föreläsa och utbilda kring våld och hot i ungas nära relationer, jämställdhet och normer. 

Verksamheten finansieras genom verksamhetsbidrag från Nyköping och Oxelösund kommuner samt omgivningens generositet i form av gåvor, stora som små.


Kvinnojouren Mira är medlem i Riksförbundet Unizon, som samlar 130 jourer, samt i Länsföreningen för kvinno- och tjejjourer i Sörmland.

bottom of page